Web
Analytics
MEDLEMSKAP

MEDLEMSKAP

Ønsker du å bli medlem av Skjeberg Rotary Klubb?Det mange gode grunner til å søke medlemskap i Rotary, 20 av dem finner du  her. Se også videopresentasjoner av Rotary.

Her er navnene på alle som er medlemmer i Skjeberg Rotary Klubb. Kanskje kjenner du noen av dem?

 

Se hvilket utbytte noen av våre medlemmer har hatt som rotarianere:


Per Brevik (tidl. IT- og datalærer vg. skole)

Da jeg som 36-åring ble spurt om jeg ville være med i Skjeberg Rotaryklubb, var jeg først overrasket og litt skremt. Jeg sa ja, og er det noe jeg aldri har angret på, så er det dette. En klubb som består av en herlig samling av gode kamerater og et usedvanlig godt miljø, er noe som har beriket meg og fått meg til å bli mer selvsikker og trygg på hva jeg står for. Jeg er klubben oppriktig takknemlig for at jeg fikk være med, ikke minst min fadder, som dessverre ikke er medlem lenger, men likevel en god venn.


Ole Enger (fysioterapeut/manuellterapeut)

Etter å ha vært medlem av Skjeberg Rotaryklubb i mange år, har jeg ofte tenkt på hva den har betydd for meg. Selvutvikling i forskjellige sammenheng, sosialt, organisasjon, læring ved foredrag, bedriftsbesøk, og annet, er svaret på det. Skjeberg RK i seg selv har medlemmer som har en sosialt «sunn» omgangsform. Til tross for mange typer mennesker med forskjellig bakgrunn, yrker og ikke minst meninger, så er det alltid en hyggelig atmosfære på møtene. Forskjelligheten vår blir fullt ut akseptert når en må rotere på verv, og presenterer litt forskjellige måter å lede og delta i komiteene på. Sist og ikke minst så er jeg med i en organisasjon som ønsker å hjelpe andre. «Service above self» er et motto som jeg ønsker å støtte.


Per Sundby (tidl. salgsleder IF)

Jeg ble medlem av klubben i 2001 etter å ha bodd i Sarpsborg i 14 år. Som innflytter og opptatt av jobb og fire barn som hadde flyttet langt tre ganger var vår omgangskrets og nettverk svært begrenset. Medlemskapet i Skjeberg Rotaryklubb har derfor betydd svært mye for meg. Rotasjonen av ulike verv er et positivt prinsipp i Rotary. Det at jeg tidlig fikk tillit som sekretær, var starten på et sterkere engasjement og dermed også bedre integrering med klubbens øvrige medlemmer. Året som president var meget lærerikt og interessant og et annet høydepunkt for meg. Et medlemskap i Skjeberg Rotaryklubb kan anbefales på det sterkeste.


Kai Brandstorp (markedsjef NEN)

Rotary har blitt en del av min agenda.

25 år har gått siden jeg som 41-åring ble medlem. Som en relativ aktiv herremann i hele denne perioden, var nok de første årene ikke mine beste og mest engasjerte. Men dette utviklet seg opp mot, gjennom og etter et flott president-år. Jeg er blitt en ivrig Rotarianer som så langt jeg kan, ønsker å bidra. Det føler jeg også jeg har gjort gjennom mine mange engasjementer. Oppslutningen rundt de prosjekter og tiltak som fremmes i klubben er givende og gir ikke bare samhold men ren glede. Medlemmene kjenner hverandre godt. Vi er åpne gjennom våre holdninger og mange har egenskaper og erfaringer samt interesser som jeg har stor glede av. Glad for å få anerkjennelsen Paul Harris som bare gir mer inspirasjon. Faktisk gleder jeg meg til hvert møte. 


Jim Johansen (tidl. park- og idrettssjef)

Min gode venn Bjørn Winsvold pratet stadig om at jeg burde bli med i Rotary. Den gang var det kun personer som bodde eller arbeidet i Skjeberg eller Varteig som var aktuelle. Jeg bodde imidlertid på Hafslundsøy som nærmest var et ingenmannsland mellom Skjeberg og Varteig. Med kommunesammenslutningen i 1992 var dette hinderet borte og mitt medlemskap i Skjeberg Rotary klubb var straks i orden. Jeg har hatt 26 trivelige år i klubben.


Rolf Jul Strand (tidl. Innkjøpsleder Veidekke)

For meg har høydepunktene vært anledningen til å besøke andre Rotaryklubber. Jeg har besøkt mange klubber i Norge. Det var spesielt i en tid jeg jobbet med oppdrag i flere fylker på Østlandet. Hadde som regel med meg Rotary-matrikkelen, hvor det var tilgang til klubber på de stedene jeg jobbet. Men jeg vil særlig trekke fram utlandet. Der har jeg besøkt klubber i Sverige, Australia og nå de siste årene i Canada. Disse besøk har resultert i mange gode venner, og jeg er også blitt invitert til klubbmedlemmenes hjem. En av de australske vennene har også besøkt meg her i Norge, og deltatt i et møte i vår klubb. Av andre høydepunkter vil jeg også fremheve fellesskapet i Skjeberg Rotaryklubb, interessante foredrag og bedriftsbesøk.


Stein Juliussen (enhetsleder S. borg kommune)

Det er berikende å være medlem i Skjeberg Rotaryklubb. Det å tilhøre et fellesskap av mennesker som møtes i fred og fordragelighet, mennesker som vil hverandre godt og som har positive intensjoner, det gjør noe med meg. De verdier Rotary står for, passer godt med mine egne standarder og verdiene fremmer medmenneskelighet og respekt, og i bunn ligger ønske om å gjøre noe godt for andre mennesker. I dette fellesskap er det mulig å søke råd og veiledning for utfordringer i yrke og i det daglige liv. Samholdet og miljøet i Skjeberg Rotaryklubb er unikt og alle medlemmer bidrar til å vedlikeholde og utvikle dette.


Øistein Brodal (Borregaard)

Jeg har vært medlem i Skjeberg Rotaryklubb siden 2001. Atmosfæren i klubben gir meg inspirasjon. Ikke bare er det høyt under taket, med engasjerte diskusjoner om stort og smått. Ikke bare er det engasjerende program som utvider min horisont. Det som inspirerer meg mest er medlemmene, som alltid er positive. Oppgavene, som samler oss, og uten baktanker, at vi er en «guttegjeng», med alt det betyr på godt og ondt.


Rune Larsen (senior-rådgiver. VISMA)

Jeg ble med på møte i Skjeberg Rotaryklubb uten noen ambisjon eller kunnskap om Rotary. Allerede etter de første minuttene så jeg hvor sammensveiset, hyggelige og imøtekommende alle var. Det var veldig lett å bli med på neste møte da jeg ble spurt om jeg ville bli med. Nå etter å ha vært medlem i snart 5 år synes jeg god møtekultur og møteavvikling, interessante temaer og samhold er tre suksess-faktorer som må regnes inn. Jeg er stolt av mitt medlemskap, identifiserer meg med Rotary sine verdier og gleder meg til tiden videre.


Lasse B. Lundgaard (tidl. Veterinær)

Mitt medlemskap i Skjeberg Rotary startet i 2003. Jeg har vært medlem i flere foreninger før men maken til imøtekommenhet og inkludering av nye medlemmer har jeg ikke møtt noe sted. Plutselig hadde jeg fått 40 nye gode venner som jeg fortsatt setter meget stor pris på.

Klubben har mange fine foredragsholdere med samfunnsnyttige innslag. Vi lærer masse nytt. Diskusjonene går høyt og det kommer frem mange forskjellige meninger om ting. Vi skilles alltid som gode venner etter dette selv om uenighetene er store. Har vi ikke foredragsholdere trives vi godt i hverandres selskap. Det forteller fremmøte-prosenten vår alt om. Skjeberg Rotaryklubb er en flott klubb å være medlem av.


Jan-Willy Damsleth (Damsleth Reklame)

Jeg er medlem av flere helt ulike klubber, som opptar min interesse. I oppfinnerforening og veteranvognklubb har jeg påtatt meg lederverv som formann/ president. I disse posisjonene har jeg benyttet erfaring fra Rotary om lederskap og håndtering av demokratiske prinsipper. I og med at Rotary bygger på lederskap innen alle yrkesgrupper og er representert i alle land kan man søke råd om nødvendig verden rundt. Det jeg er stolt av i Skjeberg Rotaryklubb er vårt hyggelige miljø, vårt engasjement for Marys Venner i Thailand og Sri Lanka og som jeg har besøkt flere ganger. Det er alltid hyggelig å komme tidlig på møtene, da er ordet fritt og vi løser «verdensproblemer» over en kopp kaffe i påvente av kveldens foredragsholder.

Vår klubb er «folkelig» og usnobbete og vil opplagt passe aktive personer innen næringslivet. Hos oss finner man inspirasjon og opplever mye hygge.Rotary var verdens første serviceorganisasjon. Det er yrkesbasert medlemskap, noe som gir organisasjonen en unik styrke. Medlemmene deles inn etter yrkes klassifikasjon, og det kan være inntil 5 personer med samme klassifikasjon i hver klubb. Bredden i yrkeserfaring er viktig og medlemskap er åpent for begge kjønn. 


Du kan ikke selv melde deg inn, men er du interessert i et medlemskap i Skjeberg Rotary Klubb så  
KONTAKT OSS  med litt informasjon om deg selv.

 


Sosiale medier 

Møteinformasjon

Møtested: Skjeberg Rådhus
Adresse: Rådhusveien 17
Postnummer: 1739
Sted: Borgenhaugen
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...